FAQ – importsperma från Tyskland

Vanliga frågor om importsperma:

1. Hur ser dräktigheten ut? Jag har bara med hingstar i mitt program som jag vet har bra dräktighet, det blir alldeles för mycket jobb för mig och stationerna om de har låg fertilitet så jag plockar direkt bort hingstar som inte fungerar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det handlar om individer och att fertilitet kan ändras över tid samt att vissa av hingstarna är unga och oprövade. Sedan 2016 har mina importhingstar legat mellan 80-100% i dräktighet.

2. Kommer seminlådan att komma som den ska med flyget? De senaste åren har vi legat på drygt 96% leverans från DHL (på ca 150 lådor) och det är otroligt viktigt att undersöka i god tid så att det fungerar till den tilltänkta seminstationen. Det går inte att skicka till alla stationer i Sverige och många gånger är det bättre att hämta på flygplats eller fraktbolagsdepå än att det är ute och åker fel på en bil i Sverige. Kontakta alltid mig i god tid innan beställning för att se så det g¨år att skicka till din seminstation.

3. Vad gör man om lådan inte kommer som den ska? Jag håller koll på lådorna och direkt när jag ser att en låda inte kommer som den ska kontaktar jag seminstationen för att se om stoet står kvar så att man kan beställa till dagen efter. Just därför rekommenderar jag att man inte ger pregnyl (som gör att stoet släpper ägget) när importsperma används mitt i veckan, då missar man chansen till eventuell ny leverans. Det är också viktigt att använda en station som har bra tillgång till veterinär och kan kolla stona tidigt på morgonen (eller kvällen innan) då beställningar ska göras innan 8.00.

4. Hur gör man om det är röda dagar och inga leveranser? Det är viktigt att ha en bra dialog med sin seminstation och sin veterinär och hålla koll på stoets brunst. Eventuellt så får man spruta igång ny brunst så att man hamnar bra i veckan för skick.

5. Är det något annat man ska tänka på när man väljer en hingst från Tyskland? Jag råder mina stoägare att ta ett baktprov innan första brunst eller i samband med andra brunst om stoet inte blivit dräktigt. Det är onödiga kostnader att skicka semin från Tyskland till ett sto som inte är ok. Jag råder också mina stoägare att ha i åtanke att det kan ta en brunst extra pga leveranser/röda dagar och att man kanske ska vara beredd på att beställa en låda extra innan helg, men i gengäld kan man använda en hingst som man verkligen gillar trots att den inte finns i stoets närhet.

Välj en seminstation med god erfarenhet av importsperma och hör av er till mig om ni har frågor eller funderingar!

For Romance - en av världens bästa unga dressyrhingstar!

For Romance I- en av världens bästa dressyrhingstar!